Dziecko w sieci - Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

Dziecko w sieci

Dziecko w sieci

DZIECKO W SIECI

 

W lutym bieżącego roku policjanci z Chojnic na zaproszenie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Chojnicach wzięli udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. W czasie imprezy w Centrum Edukacji Wdrożeniowej w Chojnicach mundurowi przeprowadzili spotkania z uczniami starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjalistami. Tematem zajęć było bezpieczeństwo w Internecie, w tym omówienie problematyki cyberprzemocy i szkodliwych treści. Przygotowane przez funkcjonariuszy prezentacje multimedialne dotyczyły również takich zagadnień jak niebezpieczne kontakty, uzależnienia młodych ludzi od korzystania z Internetu czy przestępczość komputerowa.

Zajęcia na temat bezpiecznego Internetu kontynuujemy w szkołach na terenie powiatu chojnickiego.

Kolejne spotkania odbyły się w Powiatowej Bursie dla Młodzieży przy ul. Świętopełka w Chojnicach oraz Zespole Szkół w Nowej Cerkwi.

Bezpieczny Internet to temat, który na stałe włączyliśmy do naszych działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży.

 

Szczegóły na stronach: http://dzieckowsieci.fdn.pl/ oraz http://www.helpline.org.pl/